Σεμινάριο "Προκλήσεις και ευκαιρίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας"

Δευτέρα, 23 Μάιος 2016 14:45

Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου απαιτείται Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/yFnrcW .

Η είσοδος στο Σεμινάριο "Προκλήσεις και ευκαιρίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας" είναι ελεύθερη.